7/13/2006

How evil are you?

4/24/2006

You are Dark Chocolate

You live your life with intensity, always going full force.
You push yourself (and others) to the limit... you want more than you can handle.
An extreme person, you challenge and inspire the world!

4/07/2006

I'm a Ferrari 360 Modena!You've got it all. Power, passion, precision, and style. You're sensuous, exotic, and temperamental. Sure, you're expensive and high-maintenance, but you're worth it.


"Take the Which Sports Car Are You? quiz.

2/18/2006

2/15/2006

Може би за някои непознат а за други признат, това е Eugene Vardanyan.

2/09/2006

Full Body Project

Докато една сутрин преглеждах новините и си търсех в мрежата снимки на лица за курсовата ми работа,попаднах на това изкуство Full Body Project
Както не се бях разсънила напълно, в първия момент гледката ми дойде като шок.На втори поглед започнах да виждам все повече каква е идеята на проекта.С всяко следващо разглеждане откривах и красота.

2/06/2006

!??!!!!!!!?????????

Настоящият договор се сключва между:

__________________, наричана от тук нататък Любима жена и
__________________, наричан от тук нататък Мръсно животно, за следното:

1. Предмет на договора.

1.1. Настоящият договор регулира личните взаимоотношения между Любимата жена и Мръсното животно.

2. Задължения на страните.

2.1.Мръсното животно се задължава:
2.1.1. Да обожава Любимата жена.
2.1.2. Да прави секс.
2.1.3. Да прави секс поне 2-х пъти в седмицата.
2.1.4. Да прави секс поне 2-х пъти в седмицата само с Любимата жена.
2.1.5. Да прощава на Любимата жена всичките й недостатъци (които, естествено, тя няма).
2.1.6. Да купува на Любимата жена шоколадчета и други вкусни неща.
2.1.7. Да ходи с Любимата жена на кино, кафе, ресторант и други увеселителни заведения поне 1 път на две седмици (през останалото време тя ще се развлича сама).
2.1.8. Да купува на Любимата жена различни скъпи подаръци.
2.1.9. Никога да не напомня, за това, че й е купувал скъпи подаръци.
2.1.10. Да не капризничи.
2.1.11. Да не говори гадости.
2.1.12. Да отговаря честно на поставените въпроси.
2.1.13. След честния отговор (вж. т. 4.1.3) да не избягва удара по главата.
2.1.14. Да не иска невъзможни неща.
2.1.15. Въобще нищо да не иска.
2.1.16. Да не обръща внимание на лица от противоположния пол.
2.1.17. Да й подарява цветя.
2.1.18. Да й позволява да се повози на неговата кола (естествено, Любимата жена ще управлява).
2.1.19. Да не нанася вреда на живота и здравето на Любимата жена (на всички останали може).
2.1.20. Да не забравя редовно да звъни на Любимата жена; ако тя не вдига телефона, да звъни повторно, докато тя не вдигне слушалката.

2.2. Любимата жена се задължава:
2.2.1. Да се отнася благосклонно към Мръсното животно.
2.2.2. Да не обръща внимание на недостатъците му (които той има много).
2.2.3. Да прави секс.
2.2.4. С радостна усмивка да приема подаръци, цветя, шоколадчета и да ходи на кино.
2.2.5. В присъствие на Мръсното животно да не обръща внимание на лица от противоположния пол.
2.2.6. Да не иска невъзможни неща.
2.2.7. Когато управлява автомобила, принадлежащ на Мръсното животно, да се старае да не причинява сериозна вреда на автомобила, или на здравето на Мръсното животно.
2.2.8. Да отговаря на телефонните позвънявания.
2.2.9. Весело да се смее над всички (даже идиотските) шеги на Мръсното животно (естествено, ако шегите не засягат личността на Любимата жена).
2.2.10. Да бъде търпелива(в границите на разумното).

3.Срок на действе на договора.

3.1. Настоящия договор действа до настъпването на летален изход на една от страните.
3.2. На всяка от страните се забранява да ускорява настъпването на летален изход на другата страна.

4. Санкции на страните.

4.1. Мръсното животно:
4.1.1. За нарушаване на т. 2.1.4. търпи санкция във вид на лишаване от мъжкото си достойнство.
4.1.2. За нарушаване на т. 2.1.10 носи отговорност във вид на дреха на стойност 500 лв.
4.1.3. За нарушаване на т. 2.1.12 получава удар по главата.
4.1.4. За нарушаване на т. 2.1.16 получава 3 удара по главата и 1 по мъжкото достойнство (или обратното - по избор на Любимата жена).
4.1.5. За нарушаване на всички останали точки Любимата жена има право силно да се обижда.
4.2. Любимата жена:
4.2.1. Не търпи никакви санкции, защото е Любима жена.

5. Други условия на договора.

5.1. Настоящият договор се издава в един екземпляр, и тъй като на Мръсното животно не може да се разчита, оригиналът на гореизложения договор се пази от Любимата жена.
5.2. Настоящия договор влиза в сила от момента на неговото подписване от страните.
5.3. Всички спорове и разногласия, произтичащи от настоящия договор следва да се опита да бъдат решавани по пътя на преговори.
5.4. Настоящият договор не подлежи на разтрогване.
5.5. Да се подпише с кръв от страна на Мръсното животно и с молив от страна на Любимата жена.

6. Подписи и реквизити на страните:

МРЪСНО ЖИВОТНО __________________ (____________)
ЛЮБИМА ЖЕНА _____________________ (______________)
__________________ 200_ г.